Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

                  Ι.Μ. Γορτύνης & Αρκαδίας

Ενορία Αγ. Δέκα

Ηρακλείου Κρήτης

xrismaΜαζί με το ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος και σχεδόν ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη λειτουργική τάξη της κρατούσης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθεί το ιερό Μυστήριο του Χρίσματος.

Το Χρίσμα συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που δίδονται πλουσιοπάροχα σε κάθε βαπτιζόμενο από τον εν Τριάδι Θεό μας. Χαρίσματα όπως: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, είναι δηλωτικά του πιστού και πνευματικού ανθρώπου. Όλα τα χαρίσματα ενεργοποιούνται θετικά, εφόσον και ο πιστός ασκεί την πνευματική ζωή, τον προσωπικό του αγώνα, που συνεπάγεται ζωή μετανοίας και εξομολογήσεως.

Το μυστήριο του αγίου Χρίσματος ως ορατά στοιχεία έχει το έλαιο το οποίο ως γνωστόν φέρει την ονομασία "Άγιον Μύρον" και φυλάσσεται σε ειδικό δοχείο που λέγεται "Μυροδοχείο". Η Εκκλησία και μητέρα πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, το Σεπτόν Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σε τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε επτά έτη και ίσως και νωρίτερα, παρασκευάζει το Άγιον Μύρον με ειδική λατρευτική ακολουθία που φέρει την ονομασία "Τελετή καθαγιάσεως του Αγίου Μύρου". Η τελετή της εψήσεως του Αγίου Μύρου αρχίζει τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και τελειώνει τη Μεγάλη Πέμπτη. Στην ακολουθία της εψήσεως του Αγίου Μύρου συμμετέχει σύμπασα η Ορθόδοξος Εκκλησία με εκπροσώπους των κατά τόπους ανά τον κόσμον Ορθοδόξων Εκκλησιών δηλούσα και ορατά με τον τρόπο αυτό την ενότητα της Ορθοδοξίας εν τη κοινωνία του Αγίου Μύρου. Δηλαδή όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες λαμβάνουν απ' αυτό το "Άγιον Μύρον" για τις ανάγκες των κατά τόπους Εκκλησιών τους.

Το "Άγιο Μύρο" εκτός του Μυστηρίου του Βαπτίσματος χρησιμοποιείται και στα εγκαίνια ναών και ιδιαιτέρως για τις καθιερώσεις των ιερών θυσιαστηρίων. Χρίση του Αγίου Μύρου επέκεινα των ως άνω δύο περιπτώσεων απαγορεύεται. Το "Μυροδοχείον" μετά πολλής προσοχής και ασφαλείας φυλάσσεται στο Σκευοφυλάκιον του κάθε Ιερού Ναού από τους ευλαβείς ιερείς. Κατά το μετά το βάπτισμα Χρίσμα οι ιερείς σφραγίζοντας το νεοβαπτιζόμενο στα κατάλληλα προς χρίση μέρη του σώματος επιλέγουν το "Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου αμήν".