Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

                  Ι.Μ. Γορτύνης & Αρκαδίας

Ενορία Αγ. Δέκα

Ηρακλείου Κρήτης

Ag Limni 1Στο νότιο-δυτικό άκρο του χωριού μας στη θέση ονομαζόμενη «αλώνιον» οι κάτοικοι είχαν κατασκευάσει μια μικρή λίμνη η οποία γέμιζε από τον ποταμό Ληθαίο της Κεράς όπου πότιζαν τα ζώα τους. Το νερό που υπήρχε σ΄ αυτήν ήταν μαύρο και ακάθαρτο.
Κατά καιρούς παρατήρησαν οι κάτοικοι ότι το νερό είχε ιαματικές ιδιότητες όπως, κάποιος νεαρός το έτος 1898 έβοσκε τα ζώα κοντά στη λίμνη όταν του μπήκε υψηλός πυρετός τότε του παρουσιάστηκαν οι Άγιοι Δέκα και του είπαν να πάει στη λίμνη να πιει νερό και θα γίνει καλά, έτσι και έγινε πήγε αμέσως και το διηγήθηκε στους γονείς του.
Παρόμοια περίπτωση συνέβη και με άλλο νεαρό και έπραξε ομοίως με τον πρώτο. Σιγά σιγά διαδόθηκε και έτρεχαν και έτρεχαν οι κάτοικοι όλων των κοντινών επαρχιών και ολοκλήρου της Κρήτης έπιναν, λουζόντουσαν και θεραπευόταν. Τότε οι προύχοντες του χωριού κάλεσαν τον Ευμένιο πνευματικό της Ι. Μονής Κουδουμά για να πάρουν σωστές πληροφορίες περί του μαρτυρίου όπου και διαπίστωσαν την αλήθεια.


Ag Limni 3

Όταν το 1902 ήρθε στους Αγ. Δέκα ο επίσκοπος Αρκαδίας Βασίλειος Μαρκάκης ακούγοντας τις διηγήσεις για τα θαύματα, αποφάσισε να αποξηράνει την “Αγία Λίμνη” τότε αποκαλύφτηκαν οι τάφοι των Αγίων, και πάνω από αυτούς ανήγειρε μια μικρή εκκλησία βυζαντινού ρυθμού εις μνήμη των Αγίων Δέκα. Επικράτησε όμως να λέγεται “Αγία Λίμνη”. Είναι ο σημερινός ναός που βρίσκετε πάνω από τους τάφους των Αγίων.

Ag Limni 2